Moj GrrenJoy ne radi kako bi trebao!

Kako bi Vaš Grow box radio besprijekorno, pripremili smo Vam nekoliko kratkih savjeta i pomoć u radu, kao i odgovore na česta pitanja s kojima smo se susreli.

Jednako tako pripremili smo Vam upute za rad koje možete skinuti s naših stranica u nastavku data centra.

Ako niste pronašli odgovor na naše pitanje, kontaktirajte nas putem naših kontakt podataka i brojeva telefona.

E+ BIOS
ENERGYPLUS D.O.O.
SERVIS
PODRŠKA
DISTRIBUCIJA

Dokumentacija potrebna za prijavu kvara ili nedostatka.

BRZA POMOĆ ZA MOJ GREENJOY

ŠTO JE POTREBNO PROVJERITI  LED indikatori ne rade - UREĐAJ NE RADI

01 Provjerite je li sustav još uvijek u normalnom radnom stanju, ako nije, provjerite je li napajanje pravilno spojeno. 

02 Provjerite je li ispravna zidna utičnica izvora električne energije u koju je spojen ispravljač uređaja 

E+ BIOS

ŠTO JE POTREBNO PROVJERITI   AKO mislim da je slomljen PREKIDAČ za uključivanje uređaja?

01 Pokušajte utvrditi ako prekidač kod pritiska pruža otpor. 

02 Provjerite mijenja li se boja LED indikatora kod pritiska na gumb 

E+ BIOS

ŠTO JE POTREBNO PROVJERITI AKO mislim da je prestala raditi pumpica?

01 Provjerite je li priključak crijeva za vodu dobro umetnut u svoje kućište. 

02 Provjerite je li utičnica pumpe za vodu ispravno priključena na izvor.

 03 Provjerite je li razina vode potopila crpku i je li razina vode u skladu s preporučenom razinom. 

E+ BIOS

Što JE POTREBNO PROVJERITI  AKO PRIMIJETIM smanjeni pritisak pumpice?

01 Provjerite je li filter pumpice očišćen i može li voda normalno teći kroz njega. 

02 Molimo budite sigurni da ste provjerili da je razina vode unutar očekivane operacijske razine uređaja. 

E+ BIOS

ŠTO JE POTREBNO PROVJERITI AKO ne rade LED INDIKATORI?

01 Provjerite je li LED panel pravilno spojen. 

02 Provjerite radi li prekidač za uključivanje uređaj tako da pritiskom na isti promjeni se boja indikatora. 

03 Ako neke LED diode u panelu rade, to ukazuje na djelomični lom na određenim diodama, a ne na cijeloj ploči, te je potrebno ih zamijeniti odnosno kontaktirati servis. 

E+ BIOS

ŠTO JE POTREBNO PROVJERITI ako ventilator ne radi?

01 Provjerite dali je konektor za ventilator pravilno spojen.

02 Provjerite da ništa ne blokira ventilator. 

E+ BIOS

ŠTO JE POTREBNO PROVJERITI AKO LED indikator za promjenu boje ne radi ispravno?

01 Provjerite sustav, pokušajte utvrditi je li greška u samom uređaju ili vanjskom izvoru napajanja. Pokušajte ponoviti korake iz ovih uputa i svih dijelova uređaja. Pokušajte resetirati uređaj. 

E+ BIOS

ŠTO JE POTREBNO PROVJERITI AKO indikator LED lampica treperi?

01 Provjerite je li pumpa zaglavljena ili je zaštopan filter. 

02 Provjerite je li razina vode prema specifikaciji i je li pumpa potopljena. 

03 Provjerite je li vodonepropusni konektor pravilno umetnuti u svoje kućište.

E+ BIOS

Pošaljite upit

Molimo Vas da ispunite sva polja kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit!